Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění platnost od 1.1.2023
Lékaři L&K, s.r.o., Bílovice 522

---------------------------------------------------------------------------

 1. Vstupní, preventivní a výstupní prohlídka do zaměstnání                           500 Kč

 2. Vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu (pracovní neschopnost, úraz, bolestné) 300 Kč

 3. Uzavření nové životní pojistky+ zpráva o zdravotním stav                           700 Kč

 4. Prohlídka na zbrojní průkaz                                                                         500 Kč

 5. Zdravotní prohlídka na řidičský průkaz                                                        400 Kč

 6. Výpis ze zdravotní dokumentace                                                                 300 Kč

 7. Potvrzení pro úřady                                                                                     100 Kč

 8. Aplikace u očkování nehrazeného ze zdrav. pojištění                                 200 Kč

 9. Potravinářský průkaz                                                                                   300 Kč

10. Vystavení duplikátu potravinářského průkazu                                            200 Kč

11. Sepsání žádosti o umístění do domova důchodců                                     300 Kč

12. Předoperační vyšetření u samoplátců bez ekg                                          700 Kč

13. Předoperační vyšetření u samoplátců + ekg                                            1000 Kč

14. Prohlídka na svářečský průkaz                                                                  400 Kč

15. Vyšetření drobrovolných hasičů                                                                 400 Kč

16. Vyšetření dobrovolných hasičů + ekg                                                        550 Kč


 

V Bílovicích 1.1.2023                                            MUDr. Lapčík Jiří ml.
                                                                              MUDr. Kutálková Jana