Ceník výkonů nehrazených  ze zdravotního pojištění, platnost od 1.6.2020
Lékaři L&K,s.r.o., Bílovice 522

Zdravotní prohlídka do zaměstnání vstupní, periodická, výstupní
kategorie I.    400 Kč
kategorie II.  400 Kč
kategorie III.   400 Kč
brigádníci 300 Kč
Vyplnění tiskopisu pro pojišťovnu 
pracovní neschopnost, úraz, bolestné 300 Kč
ztížení společenského uplatnění  300 Kč
výpis ze zdrav. dokumentace pro pojišťovnu nebo uzavření pojištění 500 Kč
 
Prohlídka na zbrojní průkaz  400 Kč
Zdravotní prohlídka na řidičský průkaz  - vstupní  300 Kč
Zdravotní prohlídka na ŘP- obnova řidič. průkazu 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace  200 Kč
Potvrzení pro úřady   50 Kč
Očkování nehrazené ze zdravotního pojištění 100 Kč
Potravinářský průkaz 300 Kč
Sepsání žádosti o umístění do domova důchodců 200 Kč
V Bílovicích 1. 6. 2020