Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou - platné od 1.1.2012

Přímá úhrada se řídí vyhláškou MZ ČR č. 467/1992 Sb, O zdravotní péči poskytované za úhradu

a podle vyhlášky MZ ČR č. 258ú1992 Sb.

 

  1. Vyšetření pro řidičský průkaz, ověření zdrav. způsobilosti držitelů řidičských oprávnění - 300 Kč

  2. Vyšetření pro povolení držení a nošení střelných zbraní ( zbrojní pas) - 300 Kč

  3. Vyšetření k vydání profesních průkazů (zdravotní a svářečský průkaz apod.) - 200 Kč

  4. Potvrzení přihlášky ke studiu za první přihlášku - 100 Kč

                                                          a potvrzení dalších á 70 Kč

  5. Vyšetření na žádost soudu k soudnímu řízení, vyšetření a zpráva pro Policii ČR v případě napadení

     na žádost fyzické osoby - 250 Kč

  6. Výpis ze zdravotní dokumentace - 150 Kč

  7. Vyplnění tiskopisu pro úrazové pojištění - 250 Kč

  8. Vypracování posudku bodového hodnocení bolestného při úrazu - 250 Kč

  9. Vyšetření předoperační pro kosmetické a jiné nehrazené výkony ( interrupce na vlastní žádost, plast. chirurgie) - 500 Kč

10. Vyšetření pro lázeňskou péči na vlastní žádost ( samoplátce) a sepsání Návrhu - 200 Kč

11. Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění na vlastní žádost - 100 Kč

12. Vystavení náhradního dokladu ( kopie PN, OČR) - 100 Kč

13. Vstupní a výstupní vyšetření pro zaměstnání - 300 Kč

14. Vyplnění žádosti o zavedení pečovatelské služby v domácnosti - 100 Kč

15. Vyplnění žádosti o umístění do domova důchodců ( ÚSP) - 200 Kč

16. Jiný administrativní výkon bez vyšetření - 100 Kč

17. Vyšetření nebo konzultace z oblasti sportovní medicíny - 400 Kč