Od září 2014 máme na našich střediscích k dispozici tlakový Holter........

01.09.2014 08:50

Jde o ambulantní 24-hodinové měření krevního tlaku. Vyšetření se provádí k upřesnění diagnózy vysokého krevního tlaku
a k posuzování účinnosti léčby.

Co se děje při vyšetření?

Pacientovi je k pasu připevněn malý automatický tlakoměr a manžeta na paži. Poté pacient odchází domů a přístroj měří
v pravidelných intervalech krevní tlak nafukováním manžety. Během dne se tak děje po cca 10-60 minutách(dle nastavení přístroje) a v průběhu noci po 60 minutách. Druhý den je přístroj odpojen a nález vyhodnocen.

Příprava na vyšetření.

Žádná zvláštní příprava před vyšetřením není nutná. Je nutné pouze dbát, aby se přístroj nepoškodil ( např. není možné koupání s přístrojem).