Vítejte na  webových stránkách našich ordinací.

                             

Nabídka služeb

 

Pro jednotlivce

* Preventivní prohlídky hrazené pojištěncům ordinace každé dva roky

* Drobné chirurgické zákroky

* Infuzní terapie

* Obstřiky a punkce

* Péče o nekomplikovaného diabetika 2.typu (převážně tzv. stařecká cukrovka u dospělých)

* Posouzení zdravotní způsobilosti (řízení motorových vozidel, potvrzení ke studiu, sportovní činnost, zbrojní průkaz, atd.)

* Administrace průkazů v pracovní neschopnosti (neschopenka)

* Lékařské nálezy pro posouzení zdravotního stavu pro účely mimořádných výhod a příspěvku sociální péče

* Návrh na lázeňskou péči

* Kompletní předoperační vyšetření

* Očkování pravidelná, mimořádná i na vlastní žádost (například tetanus, chřipka, infekční žloutenka typu A i B,

   klíšťová encefalitida, meningokoková meningitida, žlutá zimnice, břišní tyfus a podobně)

* Pravidelná měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika a prevence

* Vyšetření EKG s popisem křivky

* Vyšetření okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem s interpretací výsledku (prevence nádoru tlustého střeva)

* Odběry biologického materiálu (výtěry) k bakteriologickému vyšetření

* Měření krevní srážlivosti s okamžitým vyhodnocením a řízení antikoagulační léčby

* Síť vyšetření u specialistů včetně laboratorních a zobrazovacích metod (u indikovaných případů)

* Tlakový Holter ( viz. aktuality)

* Závodní péče standardní i nadstandardní

* Cílená vyšetření podle rizika při pracovním zařazení (řidiči, pracovníci v hluku, zdravotní průkaz ...)

 

Od 1.10.2014 provádíme na našich střediscích vyšetření CRP, INR a HbA1c z kapilární krve analyzátorem CUBE
http://www.quickseal.eu/product/detail/258?lang=1

 

Měřící procedura na přístroji CUBE může být provedena na jakémkoliv místě, je rychlá a generuje přesné výsledky testů v několika jednoduchých krocích.

 

Proč vyšetřovat CRP?

Měření koncentrační hladiny C-reaktivního proteinu pomáhá při rozlišení bakteriální a virové infekce. Běžná
koncentrace CRP v séru zdravých jedinců je nízká (0-7 mg/l). Při bakteriální infekci se výrazně zvýší
během 6 - 12 hodin. Ve většině případů platí, že zvýšené koncentrace CRP jsou typické pro bakteriální
onemocnění, na rozdíl od virového, kdy koncentrace CRP zůstává v normálním rozmezí. Při úspěšné léčbě
antibiotiky dochází k rychlému poklesu, při neúspěšné léčbě zvýšení přetrvává. Provedením tohoto
jednoduchého testu lze předejít zbytečnému předepisování antibiotik pacientům, pro něž nemají význam při
virovém typu infekce. Výsledky měření lze odečítat nikoli za hodinu jako u sedimentace, ale již za několik
minut. Účinnost nasazené léčby u pacienta lze hodnotit nikoli až po týdnu (jako u sedimentace), ale již za
1 - 2 dny. C-reaktivní protein (CRP) patří mezi reaktanty akutní fáze s rychlou odpovědí. Je produkován játry,
jeho plazmatická koncentrace se zvyšuje již 6 hodin po vypuknutí zánětlivého procesu nebo jiném náhlém
poškození tkání, maxima dosahuje za 24 - 48 hodin.

 

Proč vyšetřovat HbA1c (glykovaný hemoglobin)?

U nemocných s cukrovkou dochází při zvýšené hladině krevního cukru (hyperglykémii) k vazbě glukózy na bílkoviny. Míra glykace, tj. množství glukózy navázané na hemoglobin, odráží průměrnou hladinu krevního cukru v období cca 3 měsíců před odběrem krevního vzorku. Standardním měřením glykémie, které probíhá většinou nalačno nebo 1-2 hod po jídle, zjistíme pouze momentální stav hladiny cukru v krvi, avšak tento stav se dá ovlivnit (např. nárazovou dietou). Naproti tomu HbA1c, vzhledem k tomu, že ukazuje hladinu glykémie zpět až za 3 měsíce, „obelstít“ nelze a odráží schopnost (nebo i neschopnost) nemocného dodržet základní pravidla diety a životosprávy.

HbA1c je proto stále považován za nejdůležitější parametr kompenzace cukrovky!

 

Proč vyšetřovat INR(International Normalized Ratio)?

Hodnota ukazatele INR informuje o rychlosti srážení krve. Zejména se INR pravidelně vyšetřuje u pacientů, kteří dlouhodobě užívají Warfarin ( lék, který "ředí" krev ), např. u pacientů s fibrilací síní,po trombózách žil nebo plicní embolii. Cílová hodnota INR při užívání Warfarinu se pohybuje mezi 2-3. Normální hodnota zdravého člověka , neužívajícího Warfarin, se pohybuje kolem 1. Tedy, čím je hodnota INR vyšší, tím se krev méně sráží, rány déle krvácejí a při vysokých hodnotách může dojít k samovolnému krvácení do kůže,do orgánů atd. Při užívání Warfarinu by nejdelší interval mezi jednotlivými kontrolami INR měl být 1 měsíc.